De nieuwe cookiewet, wat zijn de gevolgen?

Het is dan zover na Chili krijgt Nederland als 2e land ter wereld een wet voor het gebruik van Cookies. Omdat de wet er ondertussen doorheen is zullen wij hier uitgebreid op in gaan, want wat betekent dit nou eigenlijk voor de online marketing in Nederland?

De nieuwe cookiewet gaat op 5-6 van kracht, dit betekend dat bezoekers expliciet om toestemming moet worden gevraag bij het plaatsen van een cookie!!

Wat is er bekend over de nieuwe cookiewet?

Helaas nog niet zo heel veel, wij hebben even gebeld met Postbus 51 over aanlevering van zo veel mogelijk informatie. Door middel van een mail op 11-5 vertelde zij dat ze ons niet kunnen helpen en onze vraag bij het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie ligt. Op het moment dat wij hiervan een terugkoppeling hebben zullen wij uiteraard updates gaan geven. Maar wat is er tot op heden dan wel bekend?

Feit 1 over de cookie wet

Het totale telecompakket is aangenomen en is per 1-7-2012 van kracht. De cookiewet gaat achter pas per 31-12-2012 van kracht. Dit betekent dus dat de cookiewet nog even op zich laat wachten. Er zijn hier meerdere redenen voor: - het daadwerkelijk uit te voeren wetsvoorstel met betrekking tot de Cookies is nog niet af - Minister Verhagen wil wachten wat de Europese Unie de komende maanden besluit met betrekking tot Cookies

Feit 2 over de cookie wet

Het is in ieder geval (zo goed als) zeker dat je binnen je eigen website of webshop wel kunt blijven meten wat je bezoekers doen, zolang je maar geen persoonlijke data opslaat zonder 'ondubbelzinnige' toestemming. Google Analytics loopt dus geen gevaar. Wij concluderen dit op basis van de volgende tekst (van de overheid): overwegende, dat het, gelet op artikel 5, derde lid, van de Bijzondere privacyrichtlijn, zoals herzien door de Richtlijn Burgerrechten 136/2009/EG, noodzakelijk is om, wanneer men door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker, daarvoor toestemming te verkrijgen, (belangrijkste quote) overwegende, dat voor zover het gaat om tracking cookies die gebruikt worden om surfgedrag over meerdere websites in kaart te brengen, er vermoedelijk sprake is van een verwerking van persoonsgegevens waarvoor ondubbelzinnige toestemming is vereist, Concluderend, het gaat hier dus om zogenaamde cookies die in je browser worden opgeslagen werkzaam over meerdere sites. De quotes en het liggende wetsvoorstel vindt je hier.

Feit 3 over de cookie wet

Er wordt nog over gesproken, bedrijven en particulieren hebben van de overheid nog in de maand Mei de tijd om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Wil je dat doen, dat kan via deze website. Het definitieve voorstel is nog niet bekend, en er zijn dus nog geen harde uitspraken over te doen.

Mogelijke consequenties van het wetsvoorstel

Gezien de stukken die wij gelezen hebben, hebben wij wel een verwachting over de consequenties van het nieuwe wetsvoorstel: - intern blijft de mogelijkheid om te meten (hopen we i.i.g.) - cross site advertisement (denk aan remarketing) kan alleen met toestemming* - affiliate marketing wordt een stuk lastiger, mensen moeten toestemming geven en er moet een andere meetmethode komen - onze online marketing positie verslechterd sterk als Nederland dit als enige lang doorvoert - in het slechtste geval zelfs verlies in werkgelegenheid door uitwijkende bedrijven naar andere landen i.v.m. de belemmerende maatregelen * bij toestemming kun je natuurlijk wel acties verzinnen, denk aan actie codes na toestemming ;) We zullen deze post blijven updaten als wij meer informatie hebben, de vraag die momenteel uitstaat nemen we dan op en de informatie naar aanleiding van het overleg met het Ministerie van onze branche.

job-image
10 Manieren om je webshop sneller te maken
27 februari 2020
Lees Meer
job-image
50 conversie tips: verbeter je conversiepercentage
19 februari 2020
Lees Meer
job-image
Webwinkel Vakdagen 2020
23 januari 2020
Lees Meer

Nieuwsbrief

MEER WETEN? STEL ONS JE VRAAG!

+31 85 2100 818 info@evoworks.nl