Privacy- en Cookie Policy Evoworks B.V.

Evoworks B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiebeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy en gegevensverzameling

Bij een bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van je verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in indirecte zin doordat wij gebruik maken van specifieke software.  Wij verwerken gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van deze website om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze website te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Evoworks B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Als Evoworks B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Evoworks B.V.
Velperplein 8
6811 AG  ARNHEM
info@evoworks.nl
085-21 00 818
Contactpersoon/Functionaris gegevensbescherming: J. Müller

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Evoworks B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het versturen van gewone post
 • Telefonisch contact
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Om het gebruik van de website te optimaliseren
 • Voor intern gebruik
 • Voor een optimale dienstverlening
 • Op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Verstrekking aan derden

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een verzoek van jou. Via de social media buttons op onze website kunnen de beheerders van deze diensten persoonsgegevens verzamelen.

Website van Evoworks.nl en andere websites

Op de website van Evoworks.nl zijn diverse links naar andere websites te vinden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid m.b.t. de omgang door die partijen met jouw gegevens. Wij raden aan om hiervoor de privacyverklaring te lezen van de site die je bezoekt.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Dit zijn heel simpel gezegd kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website op jouw apparaat worden geplaatst en/of via jouw apparaat kunnen worden uitgelezen. Deze cookies van ons en derden worden gebruikt op deze website te optimaliseren en het gebruik van deze website in kaart te brengen. Cookies kunnen door de gebruiker worden uitgezet via de internetbrowser. Alle cookies kunnen via jouw internet browser worden verwijderd.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics, Google Tag Manager, Google Remarketing en Salesfeed Software. De cookie die geplaatst wordt door de SalesFeed Software betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Beter rendement?

Wij gebruiken cookies en verzamelen data om je ervaring continu te verbeteren op Evoworks.nl. Door onze website of diensten te gebruiken, stem je in ermee in dat wij deze gebruiken. Klik hier om onze Privacy & Cookie Policy te lezen.