Additioneel CRO

Aanvullend aan de module Conversion Rate Optimization is de module Additioneel CRO. Hierin kunnen we A/B, Multivariate- en Split URL testing inzetten. Vraagstukken hiervoor komen (meestal) voort uit de bevindingen van de module Conversion Rate Optimization.

A/B Testen enmultivariate testing

Door middel van A/B en multivariate testing kan het effect van twee of meerdere varianten met elkaar worden vergeleken. Dit biedt de mogelijkheid om te bewijzen welke variant het beste resultaat met zich meebrengt en dus wat het conversiepercentage zal verhogen.

Het testen van verschillende elementen op een website is een proces dat continu doorloopt en verbluffende resultaten met zich mee kan brengen.

Ook je conversie verbeteren?

Beter rendement?